Loading Events

(🇸🇰 Pre slovenčinu, prosím, posuňte sa nižšie)
🎭 Step into our world and let stories come alive in the most unexpected ways. Welcome to Bedtime Stories. 💫
Bedtime Stories is a multi-genre, one-of-a-kind storytelling show for the adult soul, where every tale is an exploration told in myriad forms and styles.
Here, a diverse group of captivating performers (from storytellers to dancers, actors, musicians, and more) breathe life into their stories, shining a light on them in their distinct manner.
We bring back the magical storytelling moments from childhood while also igniting your grown-up curiosity and senses.
🌟 Don’t miss out on this mesmerizing journey!

✨Host and artistic director:
Hon Chong

🎤Performing Artists:
🎤 Hon Chong (MY/SK) – Monologue
👑 Martin Bednár, aka Nezbednar (SK) – Drag performance
📖 Roman Samotny (SK) – Oral storytelling
📖 Francesca Badea (RO) – Oral storytelling
🖋️ Gunika (IN/SK) – Poetry slam
🎵 Maria Kulisiewicz (PL) – Opera with storytelling
💃 Ivinitty (SK) – Burlesque
💃 Error Fatale (SK) – Burlesque

Door open: 19:00

Show starts: 19:30

VIEWER DISCRETION:
This show is intended for grown-ups. May contain crude, indecent language, sexual situations, and controversial content, which may offend some viewers.

🎟️ TICKETS/ VSTUPENKY:
Online Discounted Ticket: €12
Purchase here
At the Door: €15
Students/Retirees: €8
(Please note: IDs will be checked at the entry. If a valid student or retiree ID is not presented, the full ticket price of €15 will be charged).

🇬🇧🇸🇰Language: English and Slovak

🌈About Slovenska Teplaren:
A united effort by organizations, venues, and performers across the nation, standing together in solidarity in response to the tragic shooting at the Teplaren gay bar in Bratislava.

📜About Story Nights and the International Society for Arts and Culture:
Story Nights is a project nurtured by The International Society for Arts and Culture, o.z. (ISAC), a non-profit civil association based in Bratislava, Slovakia. Founded in 2017, ISAC aims to empower and develop a vibrant arts community. Through captivating grassroots storytelling events like “True Stories” and “Bedtime Stories,” Story Nights weaves narratives that inspire, heal, and entertain. Together, Story Nights and ISAC create a tapestry of human expression, enriching lives through the magic of storytelling.

 


🌌 Vstúpte do nášho sveta a nechajte sa uniesť príbehmi v najneočakávanejších podobách. Vitajte pri Bedtime Stories.
Bedtime Stories je mnohožánrový, neopakovateľný zážitok rozprávania príbehov pre dospelú dušu, kde sa každý príbeh odvíja v mnohých formách a štýloch. Tu, rozmanitá skupina pútavých umelcov (od rozprávačov cez tanečníkov, hercov, hudobníkov a ďalších) vdychuje príbehom život, osvetľuje ich v ich jedinečnom štýle.
Obnovujeme kúzelné chvíle rozprávania z detstva a zároveň rozpaľujeme vašu dospelácku zvedavosť a zmysly.
🌟 Nezmeškajte túto očarujúcu cestu!

✨ Hostiteľ a umelecký riaditeľ: Hon Chong

🎤 Vystupujúci umelci:

🎤 Hon Chong (MY/SK) – Monologue
👑 Martin Bednár, aka Nezbednar (SK) – Drag performance
📖 Roman Samotny (SK) – Oral storytelling
📖 Francesca Badea (RO) – Oral storytelling
🖋️ Gunika (IN/SK) – Poetry slam
🎵 Maria Kulisiewicz (PL) – Opera with storytelling
💃 Ivinitty (SK) – Burlesque
💃 Error Fatale (SK) – Burlesque

🇬🇧🇸🇰 Jazyk: Angličtina a Slovenčina

UPOZORNENIE PRE DIVÁKOV:
Uráčené pre dospelé publikum. Môže obsahovať hrubý jazyk, intímne situácie a kontroverzné témy, ktoré môžu byť pre niekoho výzvou.

🎟️ VSTUPENKY:
Zľavnená vstupenka online: €12
Kúpiť tu
Na mieste: €15
Študenti/Dôchodcovia: €8
(Upozorňujeme: Pri vstupe budú kontrolované doklady. V prípade neukázania platného študentského alebo dôchodcovského preukazu bude účtovaná plná cena vstupenky €15).

🌈 O Slovenskej Tepláreni:
Celonárodná spolupráca v reakcii na tragickú streľbu v gej bare Tepláreň v Bratislave, prejavujúca jednotu a solidaritu.

📜 O Story Nights a Medzinárodnej spoločnosti pre umenie a kultúru:
Oživené Medzinárodnou spoločnosťou pre umenie a kultúru (ISAC), o.z., Story Nights je kľúčovým projektom reprezentujúcim poslanie ISAC. Založená v roku 2017 v Bratislave, Slovensko, ISAC sa zaväzuje podporovať prosperujúcu umeleckú komunitu. Události ako “True Stories” a “Bedtime Stories” vystihujú podstatu Story Nights, tvoria príbehy, ktoré sú rovnako terapeutické ako zábavné. Spolu Story Nights a ISAC vytvárajú bohatú tapiseriu ľudských emócií, využívajúc nekonečné čaro rozprávania príbehov.

———-
🇪🇺 Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.